آیا مصرف کافئین در دوران بارداری خطرناک است؟

محققان می گویند که زنانی که قصد بارداری دارند باید به طور کامل مصرف کافئین رابارداری قطع کنند یا لااقل مصرف آن را به طور قابل ملاحظه ای کاهش دهند.

به گزارش گروه ترجمه سلامت نیوز، از نظر این محققان مصرف کافئین باعث ایجاد محدودیت در رشد جنین می شود. در مطالعه ای که توسط این محققان صورت گرفته 2600 زن باردار مورد بررسی قرارگرفته اند. از این زنان خواسته شده بود ک درهر سه ماه میزان مصرف مواد کافئین دار نظیر چای، قهوه، شکلات، نوشیدنی های غیر الکلی و ....را گزارش دهند . همچنین از آنها خواسته شد که گزارشی نیز از مصرف این مواد قبل از بسته شدن نطفه ارائه دهند. در این بررسی محققان تمرکز خود را بر محدودیت رشد جنین  و ارتباط بالقوه آن با مصرف کافئین معطوف کردند. نتیجه این بررسی نشان داد که زنانی که مصرف کافئین آنها بالاست متقابلان نوزادان کم جثه تری زایمان کرده اند. برای مثال درمقایسه با زنانی که مصرف کافئین آنها کمتر از 100 میلی گرم در روز است، درصد داشتن نوزاد ریز جثه در سایر زنان به شرح زیر بوده است:
20% بیشتر ، برای زنانی که هر روز 199-100 میلی گرم کافئین دریافت می کنند.
بارداری50% بیشتر ، برای زنانی که هر روز 299- 200 میلی گرم کافئین در یافت می کنند.
40% بیشتر، برای زنانی که هر روز بیشتر از 300 میلی گرم کافئین دریافت می کنند.
به طور استاندارد یک فنجان 4 انسی از قهوه حاوی 85 میلی گرم کافئین است. البته باید گفت که بعضی از محققان نیز به این ارتباط اعتقادی ندارند و مصرف کافئین را در این زمینه موثر نمی دانند. با این حال توصیه می شود که لااقل مصرف کافئین در دوران بارداری کمتر شود.

/ 0 نظر / 121 بازدید